Korleis er AutoPASS-løysinga tilpassa turistar?

Veronica Solås

Turistar skal òg betale bompengar. Dei får faktura sendt til eigaren av køyretøyet, i det landet dei kjem ifrå.

Les meir om betaling for turistar i Noreg på http://www.autopass.no/visitors-payment