Kva er månadstak i Bømlopakken?

Veronica Solås

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar for eit maks antall passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

  • Køyretøy i takstgruppe 1 får passeirngstak på 30 passeringar kvar kalendarmåned.
  • Køyretøy i takstgruppe 2 får passeringtak på 40 passeringar kvar kalendarmåned.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 30/40 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 30/40 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.