Kva er timesregelen i Askøypakken?

Veronica Solås

Med AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Askøypakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.