Kva er timesregelen i Haugalandspakken?

Veronica Solås

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Hgualandspakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.