Kva er timesregelen i Kvammapakken?

Veronica Solås

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Kvammapakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 90 minutter.