Kvar finn eg ei oversikt over alle bomstasjonane til Haugalandspakken?

Veronica Solås

Bomstasjoner i Haugesund og austover

I følgande bomstasjonar skal det betalast for passeringar i ei retning, ut av byen:

  • Fv.47 Karmsundsgata sør
  • Fv.923 Salhusveien
  • Fv.831 Spannaveien
  • Fv.938 Skjoldaveien
  • Fv.47 Tittelsnesvegen
  • Fv.924 Skeisvollsveien

Bomstasjonar Karmøy

I følgande bomstasjonar skal det betalast for passeringar i begge retningar.

  • Fv.47 Liknes
  • Fv.47 Veakrossen
  • Fv.47 Bygnes
  • Fv.47 Norheim

Sjå bomstasjonane i kart