Mottatt faktura med feil/manglende tekst?

Veronica Solås Nyheter

Manglende tekst på etterskuddsfaktura:
I den siste utsendelsen av etterskuddsfakturaer for Haugalandspakken har dessverre fakturaperioden falt bort.
Du kan finne en oversikt over hvilke passeringer fakturaen gjelder for på AutoPASS-MinSide  https://minside.autopass.no

Feil tekst på faktura/avtalegirotrekk:
Noen av Haugalandspakken sine kunder med avtale kan ha mottatt en faktura med teksten «Dette er en faktura for passeringer uten avtale».
Dette er et varsel om avtalegirotrekk, men inneholder feil tekst. Dersom du har avtale, kan du se bort i fra faktura som inneholder denne teksten.
Avtalegirotrekket i banken vil gå som normalt.