Hopp til innholdet
Aktuelt

Bømlopakken

Nye takster og rabatter for Bømlopakken fra 31.05.24

Den 31.05.24 kl 00:00 blir bompengetakstene i bomstasjon Spissøy samt for ferjestrekningen Langevåg - Buavåg justerte i henhold til konsumprisindeksen (KPI). Samtidig reduseres rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 fra 50 til 30 prosent etter fratrekk av brikkerabatt.
Øvrige rabatt- og fritaksordninger videreføres.

Takster og rabatt blir justert med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 17.04.24

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no