Hopp til innholdet
Aktuelt

Bypakke Nord-Jæren

Øking av bompengetakstene for Bypakke Nord-Jæren (Bymiljøpakken) fra 31.05.24

Den 31.05.24 kl 00:00 blir bompengetakstene i bomstasjonene på Nord-Jæren justerte etter konsumprisindeksen (KPI).

Taksten blir justert med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 17.04.24

Øvrige rabatt- og fritaksordninger videreføres.

De nye takstene uten avtale

  • Ordinære kjøretøy og nulltslippskjøretøy i takstgruppe 1 - kr 27,00
  • Ordinære kjøretøy og nulltslippskjøretøyi takstgruppe 2 - kr 69,00

De nye takstene med avtale

  • Ordinære kjøretøy i takstgruppe 1 - kr 21,60
  • Ordinære kjøretøy i takstgruppe 2 - kr 69,00
  • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 - kr 15,12
  • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 - kr 0,00

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no