Hopp til innholdet
Aktuelt

E39 Svegatjørn-Rådal

Nye takster og rabatter fra 14.06.24

Den 14.06.24 kl 00:00 blir bompengetakstene i bomstasjonene E39 Endlausmarka, fv. 583 Bahus og fv. 153 Nordvik justerte i henhold til konsumprisindeksen (KPI).

Samtidig reduseres rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 fra 50 til 30 prosent etter fratrekk av brikkerabatt. Øvrige rabatt- og fritaksordninger videreføres.

Takster og rabatt blir justert med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 03.05.24.

De nye takstene uten avtale

  • Ordinære kjøretøy og nulltslippskjøretøy i takstgruppe 1 - kr 61,00
  • Ordinære kjøretøy og nulltslippskjøretøyi takstgruppe 2 - kr 121,00

De nye takstene med avtale

  • Ordinære kjøretøy i takstgruppe 1 - kr 48,80
  • Ordinære kjøretøy i takstgruppe 2 - kr 121,00
  • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 - kr 34,16
  • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 - kr 0,00

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Øvrige rabatt- og fritaksordninger videreføres.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no