Hopp til innholdet
Aktuelt

Førdepakken

Nye takster fra 01.07.24 kl 12:00

Den 01.07.24 kl 12:00 blir bompengetakstene i bomstasjonene til Førdepakken justerte etter konsumprisindeksen (KPI).

Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 14.05.24

Nye takster fra 01.07.24

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale

  • Takstgruppe 1 - 41,00 kr
  • Takstgruppe 2 - 75,00 kr

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-brukeravtale

  • Takstgruppe 1 - 32,80 kr
  • Takstgruppe 2 - 75,00 kr

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-brukeravtale

  • Takstgruppe 1 - 22,96 kr
  • Takstgruppe 2 - 0,00 kr

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no