Hopp til innholdet
Aktuelt

Kristiansand

Oppstart av bompengeinnkreving i Samferdselspakke for Kristiandsandsregionen fase 3 fra 21.06.24

Den 21.06.24 kl 00:00 starter bompengeinnkrevingen for Samferdselspakke
for Kristiansandsregionen fase 3 i de eksisterende bomstasjonene.


Takstgruppe 1 betaler høyere takst i rushtiden mandag til fredag mellom kl
06:30-09:00 og kl 14:30-17:00. Takstgruppe 2 betaler ikke høyere takst i
rushtiden.

Takstene er fastsatt med grunnlag i takstvedtak gjort av
Vegdirektoratet 08.05.24.

Nye takstar frå 21.06.24

UTEN AVTALE -  Utenfor rushtid

Takstgruppe 1

 • Ordinære kjøretøy inkl hybrid Kr 24,00
 • Nullutslippskjøretøy Kr 12,00

Takstgruppe 2

 • Euro V og eldre Kr 49,00
 • Euro VI Kr 38,00
 • Nullutslippskjøretøy Kr 0,00

UTEN AVTALE - Rushtid (06:30-09:00 og 14:30-17:00)

Takstgruppe 1

 • Ordinære kjøretøy inkl hybrid Kr 36,00
 • Nullutslipp Kr 18,00

Takstgruppe 2

 • Euro V og eldre Kr 49,00
 • Euro VI Kr 38,00
 • Nullutslipp Kr 0,00

MED AUTOPASS-AVTALE -  Utenfor rushtid

Takstgruppe 1

 • Ordinære kjøretøy inkl hybrid Kr 19,20
 • Nullutslipp Kr 9,60

Takstgruppe 2

 • Euro V og eldre Kr 49,00
 • Euro VI Kr 38,00
 • Nullutslipp Kr 0,00

MED AUTOPASS-AVTALE - Rushtid (06:30-09:00 og 14:30-17:00)

Takstgruppe 1

 • Ordinære kjøretøy inkl hybrid Kr 28,80
 • Nullutslipp Kr 14,40

Takstgruppe 2

 • Euro V og eldre Kr 49,00
 • Euro VI Kr 38,00
 • Nullutslipp Kr 0,00

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Øvrige rabatt- og fritaksordninger videreføres.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no