Hopp til innholdet
Aktuelt

Kvinnheradpakken

Nye takster fra 21.06.24

Den 21.06.2024 prisjusteres bompengetakstene i Kvinnheradpakken.

Innkrevingen skjer på ferjesambandene i Kvinnherad, bortsett fra på strekningene Varaldsøy-Gjermundshavn og Matre-Skånevk.

Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtaket gjort av Vegdirektoratet 08.05.24.

Takstgrupper og priser fra 21.06.24:

  • Takstgruppe AP1 (lengde 0-6 meter) kr 44,00
  • Takstgruppe AP2 (lengde >6-12,5 meter) kr 87,00
  • Takstgruppe AP3 (lengde >12,5m og lengre) kr 131,00

Øvrige rabatt- og fritaksordninger videreføres.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no