Hopp til innholdet
Aktuelt

Nordhordlandspakken

Oppstart innkreving i bomstasjonen ved Marås – Soltveit 2. mai

Det vert oppstart innkrevjing av bompengar på den nye vegen, fv.565 Marås – Soltveit torsdag 2.mai kl 00:00.

Vegen opnar 30.april.

Bomstasjonen på den nye vegen er ein del av Nordhordlandspakken og har felles timesregel med dei andre bomstasjonane i Nordhordlandspakken (stasjonane på Flatøy, stasjonen i Isdalstø og stasjonen i Mundalsberget).

Med autoPASS brukaravtale kostar det kr 16,80 for ordinære køyretøy og kr 8,40 for nullutsleppskøyretøy.

Bomstasjon fv. 565 Soltveit