Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Fra 02.05.24 starter innkrevingen i ny bomstasjon fv. 565 Soltveit. Det er fra tidligere 4 bomstasjoner tilknyttet Nordhordlandspakken, med innkreving i begge retninger.

Den 14.06.24 øker takstene i Nordhordlandspakken. Les nyhet.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Takster t.o.m 13.06.24

Ordinære kjøretøy

16,80

Nullutslippskjøretøy

8,40

Takster f.o.m 14.06.24

Ordinære kjøretøy

19,20

Nullutslippskjøretøy

9,60

Takster t.o.m 13.06.24

Ordinære kjøretøy

21,00

Nullutslippskjøretøy

21,00

Takster f.o.m 14.06.24

Ordinære kjøretøy

24,00

Nullutslippskjøretøy

24,00

Takstene endres fra 14.06.24

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes du maks 50 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.

Timesregel

Med timesregel vil det si at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i samme bompengeprosjekt i løpet av 60 minutter.

Fra 01.09.23 er det ikke lenger krav til AutoPASS-brukeravtale for å få timesregel i Nordhordlandspakken.

Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du fritak ved passering av Nordhordlandspakken sine bomstasjoner.

Les mer om fritak her
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Nordhordlandspakken inneholder 19 større og mindre veitiltak for å bedre trafikksikkerheten, fremkommeligheten og kollektivmuligheter i Nordhordland. Pakken vil bli finansiert ved hjelp av statlige midler, fylkesmidler og bompengeinnkreving, der bompengeinnkrevingen vil stå for den største delen av finansieringen.