Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Det er 4 bomstasjoner tilknyttet Nordhordlandspakken, med innkreving i begge retninger.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Ordinære kjøretøy

16,80

Nullutslippskjøretøy

8,40

Ordinære kjøretøy

21,00

Nullutslippskjøretøy

21,00

Takster fra 01.10.21

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes du maks 50 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.

Timesregel

Med timesregel vil det si at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i samme bompengeprosjekt i løpet av 60 minutter.

Fra 01.09.23 er det ikke lenger krav til AutoPASS-brukeravtale for å få timesregel i Nordhordlandspakken.

Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du fritak ved passering av Nordhordlandspakken sine bomstasjoner.

Les mer om fritak her
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Nordhordlandspakken inneholder 19 større og mindre veitiltak for å bedre trafikksikkerheten, fremkommeligheten og kollektivmuligheter i Nordhordland. Pakken vil bli finansiert ved hjelp av statlige midler, fylkesmidler og bompengeinnkreving, der bompengeinnkrevingen vil stå for den største delen av finansieringen.