Hopp til innholdet
Aktuelt

E39 Rogfast

Nye takster og rabatter fra 14.06.24

Den 14.06.24 kl 00:00 justeres bompengetakstene i ferjesambandet E39 Mortavika - Arsvågen etter konsumprisindeksen (KPI).

Samtidig blir rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe AP1 og MC redusert fra 50 til 30 prosent. I de andre takstgruppene er rabattene for nullutslippskjøretøy fremdeles 50 prosent.

Rabattene forutsetter gyldig brikke og avtale.

Takster og rabatt blir justert med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 03.05.24.

Nye takster for E39 Rogfast

Billettkode Benevnelse/lengde Bompengepåslag

  • AP1: 0 – 6 m - Kr 70,00
  • AP2: >6 – 8 m - Kr 150,00
  • AP3: >8 – 10 m - Kr 184,00
  • AP4: >10 – 12,5 m - Kr 217,00
  • AP5: >12,5 – 14,5 m - Kr 217,00
  • AP6: >14,5 – 17,5 m - Kr 227,00
  • AP7: >17,5 – 19,5 m - Kr 254,00
  • AP8: >19,5 – 22 m - Kr 243,00
  • AP9: >22 m - Kr 268,00
  • MC: MC/Moped - Kr 19,00

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.
Det gis ikke rabatt på bompengepåslaget, med unntak av nullutslippskjøretøy med gyldig avtale og elektronisk brikke.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sende Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no