Hopp til innholdet
Aktuelt

Ryfast

Nye takster fra 01.07.24 kl 12:00

Den 01.07.24 kl 12:00 blir bompengetakstene i bomstasjonene til rv. 13 Ryfast justerte etter konsumprisindeksen (KPI).

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 21.05.24.

Takster

Ryfylketunnelen

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale:

 • Takstgruppe 1: Kr 167,00
 • Takstgruppe 2: Kr 501,00

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-avtale:

 • Takstgruppe 1: Kr 133,60
 • Takstgruppe 2: Kr 501,00

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale

 • Takstgruppe 1: Kr 93,52
 • Takstgruppe 2: Kr 0,00

Hundvågtunnelen

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale:

 • Takstgruppe 1: Kr 34,00
 • Takstgruppe 2: Kr 91,00

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-avtale:

 • Takstgruppe 1: Kr 27,20
 • Takstgruppe 2: Kr 91,00

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale

 • Takstgruppe 1: Kr 19,04
 • Takstgruppe 2: Kr 0,00

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2
er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstvedtaket kan påklages til

Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no