Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkreving skjer i retning Førde sentrum.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Ordinære kjøretøy

24,00

Nullutslippskjøretøy

12,00

Ordinære kjøretøy

30,00

Nullutslippskjøretøy

30,00

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.

Timesregel

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy/brikke passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.
Det er den første registrerte passeringen som vil være gjeldende.

Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du fritak ved passering av Førdepakken sine bomstasjoner.

Les mer om fritak her
Om prosjektet

Formålet med Førdepakken er å bidra til en god sentrumsutvikling i Førde. Dette skal gjøres ved å etablere veilenker som på sikt vil gi en mer konsentrert arealbruk og bygge et bedre tilbud til gående og syklende, slik at en større del av reisene sentralt i Førde skal bli tatt av myke trafikanter. Fleere veilenker og mer gåing og sykling vil gi bedre trafikkavvikling i sentrale deler av Førde.