Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkreving skjer i retning Førde sentrum.

Her finner du oversikt bomstasjoner

Kjøretøy under 3,5 tonn

Takster

Ordinære kjøretøy

30,40

Nullutslippskjøretøy

21,28

Takster

Ordinære kjøretøy

38,00

Nullutslippskjøretøy

38,00

Nye bompengetakster og reduksjon av rabatt for nullutslippskjøretøy fra 01.09.23

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.

Timesregel

Med timesregel vil det si at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i samme bompengeprosjekt i løpet av 60 minutter.

Fra 01.09.23 er det ikke krav til AutoPASS-brukeravtale for å få timesregel i Førdepakken.

Les mer
Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du fritak ved passering av Førdepakken sine bomstasjoner.

Les mer om fritak her
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2. Disse må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompenger med rabattert takst som tilsvarer 50 eller 70 prosent av ordinær takst etter AutoPASS-rabatt. Størrelsen på rabatten avhenger av politiske vedtak for det aktuelle bompengeprosjektet. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

I Førdepakken er prisen for nullutslippskjøretøy 70 prosent av ordinære kjøretøy etter AutoPASS-rabatt.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Formålet med Førdepakken er å bidra til en god sentrumsutvikling i Førde. Dette skal gjøres ved å etablere veilenker som på sikt vil gi en mer konsentrert arealbruk og bygge et bedre tilbud til gående og syklende, slik at en større del av reisene sentralt i Førde skal bli tatt av myke trafikanter. Fleere veilenker og mer gåing og sykling vil gi bedre trafikkavvikling i sentrale deler av Førde.