Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkreving skjer i retning Førde sentrum.

Her finner du oversikt bomstasjoner

Kjøretøy under 3,5 tonn

Ordinære kjøretøy

25,60

Nullutslippskjøretøy

12,80

Ordinære kjøretøy

32,00

Nullutslippskjøretøy

32,00

Nye takster fra 01.10.22

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.

Timesregel

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy/brikke passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.
Det er den første registrerte passeringen som vil være gjeldende.

Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du fritak ved passering av Førdepakken sine bomstasjoner.

Les mer om fritak her
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Formålet med Førdepakken er å bidra til en god sentrumsutvikling i Førde. Dette skal gjøres ved å etablere veilenker som på sikt vil gi en mer konsentrert arealbruk og bygge et bedre tilbud til gående og syklende, slik at en større del av reisene sentralt i Førde skal bli tatt av myke trafikanter. Fleere veilenker og mer gåing og sykling vil gi bedre trafikkavvikling i sentrale deler av Førde.