Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkreving skjer i retning Førde sentrum.

Her finner du oversikt bomstasjoner

Kjøretøy under 3,5 tonn

Frem til 01.10.22

Ordinære kjøretøy

24,00

Nullutslippskjøretøy

12,00

Fra og med 01.10.22

Ordinære kjøretøy

25,60

Nullutslippskjøretøy

12,80

Frem til 01.10.22

Ordinære kjøretøy

30,00

Nullutslippskjøretøy

30,00

Fra og med 01.10.22

Ordinære kjøretøy

32,00

Nullutslippskjøretøy

32,00

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.

Timesregel

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy/brikke passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.
Det er den første registrerte passeringen som vil være gjeldende.

Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du fritak ved passering av Førdepakken sine bomstasjoner.

Les mer om fritak her
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Formålet med Førdepakken er å bidra til en god sentrumsutvikling i Førde. Dette skal gjøres ved å etablere veilenker som på sikt vil gi en mer konsentrert arealbruk og bygge et bedre tilbud til gående og syklende, slik at en større del av reisene sentralt i Førde skal bli tatt av myke trafikanter. Fleere veilenker og mer gåing og sykling vil gi bedre trafikkavvikling i sentrale deler av Førde.