Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkreving skjer i retning Førde sentrum.

Her finner du oversikt bomstasjoner

Kjøretøy under 3,5 tonn

Takster

Ordinære kjøretøy

30,40

Nullutslippskjøretøy

21,28

Takster f.o.m 01.07.24 kl 12:00

Ordinære kjøretøy

32,80

Nullutslippskjøretøy

22,96

Takster

Ordinære kjøretøy

38,00

Nullutslippskjøretøy

38,00

Takster f.o.m 01.07.24 kl 12:00

Ordinære kjøretøy

41,00

Nullutslippskjøretøy

41,00

Nye takster fra 01.07.24 kl 12:00

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.

Timesregel

Med timesregel vil det si at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i samme bompengeprosjekt i løpet av 60 minutter.

Fra 01.09.23 er det ikke krav til AutoPASS-brukeravtale for å få timesregel i Førdepakken.

Les mer
Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du fritak ved passering av Førdepakken sine bomstasjoner.

Les mer om fritak her
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2. Disse må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompenger med rabattert takst som tilsvarer 50 eller 70 prosent av ordinær takst etter AutoPASS-rabatt. Størrelsen på rabatten avhenger av politiske vedtak for det aktuelle bompengeprosjektet. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

I Førdepakken er prisen for nullutslippskjøretøy 70 prosent av ordinære kjøretøy etter AutoPASS-rabatt.

I Førdepakken skal nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betale 70 prosent av ordinære kjøretøy etter AutoPASS-rabatt. (Gjelder fra 01.09.23)

Tegn avtale her
Om prosjektet

Formålet med Førdepakken er å bidra til en god sentrumsutvikling i Førde. Dette skal gjøres ved å etablere veilenker som på sikt vil gi en mer konsentrert arealbruk og bygge et bedre tilbud til gående og syklende, slik at en større del av reisene sentralt i Førde skal bli tatt av myke trafikanter. Fleere veilenker og mer gåing og sykling vil gi bedre trafikkavvikling i sentrale deler av Førde.