Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Den 01.09.21 ble det gjenninnført bompengeinnkreving i Kristiansand, samt det innføres betaling for miljødifferensierte kjøretøy.

Den 15.06.23 blir takstene justert. Les nyhet her.

Den 21.06.24 starter bompengeinnkrevingen for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3. Les nyhet her.

Bomringen i Kristiansand har 5 bomstasjoner med innkreving i retning sentrum.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Ordinære kjøretøy f.o.m 21.06.24

Utenom rushtid

19,20

Rushtid

28,80

Nullutslippskjøretøy f.o.m 21.06.24

Utenom rushtid

9,60

Rushtid

14,40

Ordinære kjøretøy (tidligere takster)

Utenom rushtid

13,60

Rushtid

20,80

Nullutslippskjøretøy (tidligere takster)

Utenom rushtid

7,20

Rushtid

10,40

Ordinære kjøretøy f.o.m 21.06.24

Utenom rushtid

24,00

Rushtid

36,00

Nullutslippskjøretøy f.o.m 21.06.24

Utenom rushtid

12,00

Rushtid

18,00

Ordinære kjøretøy (tidligere takster)

Utenom rushtid

17,00

Rushtid

26,00

Nullutslippskjøretøy (tidligere takster)

Utenom rushtid

9,00

Rushtid

13,00

Nye takster i ny samferdselspakke fra 21.06.24

Rushtidsavgift

Høyere takst: (gjelder kun takstgruppe 1)

- mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 17:00

- Takstgruppe 2 betaler ikke høyere takst i rushtiden. (f.o.m 21.06.24)

Lavere takst:

- mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 50 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.

Timesregel

Med timesregel vil det si at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i samme bompengeprosjekt i løpet av 60 minutter.

Det er den første passeringen som vil bli belastet.

Fra 01.09.23 er det ikke krav til AutoPASS-brukeravtale for å få timesregel i Samferdselspakke for Kristiansand.

Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du fritak ved passering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen sine bomstasjoner.

Les mer om fritak her
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2. Alle nullutslippskjøretøy må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få AutoPASS-rabatt eller fritak samt fordeler som timesregel og månedstak. Det er obligatorisk for takstgruppe 2 å ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke.

Ved oppstart av Samferdselspakke 3 den 21.06.24 skal nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Du kan lese om Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 på Statens vegvesen sine prosjektsider