Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Prosjektet Kvinnheradpakken startet innkreving 01.01.23 og har 15 års innkreving.

Innkrevingen skjer på ferjesambandene Gjermundshamn /Varaldsøy – Årsnes, Ranavik – Skjersholmane (Fjord 1) og Utåker – Matre/Skånevik (Boreal Sjø).

Innkreving skjer på følgende ferjestrekninger:

- Ranavik – Skjersholmane
- Gjermundshamn – Årsnes
- Varaldsøy – Årsnes
- Matre - Utåker
- Skånevik - Utåker

Det kreves ikke inn bompenger på strekninger Varaldsøy – Gjermundshamn eller Matre – Skånevik.

Takster

Bompengetakster t.o.m 20.06.24:
- Takstgruppe AP1 / Lengde 0-6 m - Kroner 41,00
- Takstgruppe AP2-AP4 / Lengde >6-12 m - Kroner 83,00
- Takstgruppe AP5-AP9 / Lengde >12m og lengre - Kroner 124,00

Nye bompengetakster f.o.m 21.06.24:
- Takstgruppe AP1 / Lengde 0-6 m - Kroner 44,00
- Takstgruppe AP2-AP4 / Lengde >6-12 m - Kroner 87,00
- Takstgruppe AP5-AP9 / Lengde >12m og lengre - Kroner 131,00

Ferjebillett:
En ferjebillett består både av bompengetaksten og ferjetaksten. Du finner gjeldende billettpriser på: AutoPASS på Ferje/Priser

Obs! Det er også bompengeinnkreving mellom Varaldsøy og Årsnes, selv om det ikke er ferjetakst på denne strekningen.

Rabatt:
Det gis ikke rabatt på bompengepåslaget/bompengetaksten, med unntak av nullutslippskjøretøy som får 50 prosent rabatt på bompengepåslaget forutsatt gyldig brukeravtale og elektronisk brikke.

Betaling:
Reiser med gyldig AutoPASS avtale gir ordinære kjøretøy 10 prosent rabatt på ferjetaksten (ingen på bompengetaksten).
Nullutslippskjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale får 50 prosent rabatt på ferjetakst og bompengetakst.

For mer rabatt på ferjetaksten kan man tegne AutoPASS for ferje forskuddsavtale. AutoPASS på Ferje

Fritak for bompenger

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Innvilgelse av søknad om fritak for kollektivtransport i konsesjonert rute forutsetter gyldig brukeravtale og brikke.
Motorsykler og mopeder blir ikke belastet for bompenger.

Om prosjektet

Finansiering av Kvinnheradpakken i Vestland, ble vedtatt i Stortinget 19.05.2022.

Se kart og les mer om veiprosjektene og bompengeinnkreving på ferjer