Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Nord Jæren har 38 bomstasjoner, fordelt på 5 bomsnitt. Innkreving skjer i en retning.

Nyhet: Justering av takster fra 31.05.24 - se nyhet

Kjøretøy under 3,5 tonn

Takster f.o.m 31.05.24

Ordinære kjøretøy

21,60

Nullutslippskjøretøy

15,12

Tidligere takster t.o.m 30.05.24

Ordinære kjøretøy

20,80

Nullutslippskjøretøy

14,56

Takster f.o.m 31.05.24

Ordinære kjøretøy

27,00

Nullutslippskjøretøy

27,00

Tidligere takster t.o.m 30.05.24

Ordinære kjøretøy

26,00

Nullutslippskjøretøy

26,00

31.05.24 Takstendring grunnet KPI justering

Månedstak for Bypakke Nord-Jæren og Hundvågtunnelen

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.
Takstgruppe 2 får ikke månedstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

Timesregel for Bypakke Nord-Jæren og Hundvågtunnelen

Med timesregel vil det si at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i samme bompengeprosjekt i løpet av 60 minutter.

Det er den første passeringen som vil bli belastet.

Fra 01.09.23 er det ikke krav til AutoPASS-brukeravtale for å få timesregel i Bypakke Nord-Jæren og Hundvågtunnelen.

Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du fritak ved passering av Bypakke Nord-Jæren sine bomstasjoner.
(Fritaket gjelder ikke i rv. 13 Ryfast sine bomstasjoner)

Les mer om fritak her
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2. Disse må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompenger med rabattert takst som tilsvarer 50 eller 70 prosent av ordinær takst etter AutoPASS-rabatt. Størrelsen på rabatten avhenger av politiske vedtak for det aktuelle bompengeprosjektet. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

I Bypakke Nord-Jæren skal nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betale 70 prosent av ordinære kjøretøy etter AutoPASS-rabatt. (Gjelder fra 01.01.24)

Tegn avtale her
Om Prosjektet

Bypakke Nord-Jæren/Bymiljøpakken er en bompengepakke for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Bymiljøpakken skal gi bedre kollektivtilbud, bedre forhold for de som sykler og bedre framkommelighet på veiene. Bompenger står for den største delen av finansieringen. Staten går inn med midler i Bymiljøpakken gjennom byvekstavtalen og Nasjonal transportplan, totalt på cirka 11 milliarder kroner. Rogaland fylkeskommune bidrar med cirka 1,5 milliarder kroner i momsrefusjon. Les mer på bymiljopakken.no.