Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Nord Jæren har 38 bomstasjoner, fordelt på 5 bomsnitt. Innkreving skjer i en retning.

Nyhet: Justering av takster fra 01.07.22 - se nyhet

Kjøretøy under 3,5 tonn

Takster

Ordinære kjøretøy

20,00

Nullutslippskjøretøy

10,00

Takster

Ordinære kjøretøy

25,00

Nullutslippskjøretøy

25,00

01.07.22 Takstene blir KPI justert

Månedstak for Bypakke Nord-Jæren og Hundvågtunnelen

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.
Takstgruppe 2 får ikke månedstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

Timesregel for Bypakke Nord-Jæren og Hundvågtunnelen

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy/brikke passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

Det er den første passeringen som vil bli belastet på avtalen.

Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du fritak ved passering av Bypakke Nord-Jæren sine bomstasjoner.
(Fritaket gjelder ikke i rv. 13 Ryfast sine bomstasjoner)

Les mer om fritak her
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om Prosjektet

Bypakke Nord-Jæren/Bymiljøpakken er en bompengepakke for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Bymiljøpakken skal gi bedre kollektivtilbud, bedre forhold for de som sykler og bedre framkommelighet på veiene. Bompenger står for den største delen av finansieringen. Staten går inn med midler i Bymiljøpakken gjennom byvekstavtalen og Nasjonal transportplan, totalt på cirka 11 milliarder kroner. Rogaland fylkeskommune bidrar med cirka 1,5 milliarder kroner i momsrefusjon. Les mer på bymiljopakken.no.