Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Nyhet: Takstene justeres 03.05.23 kl 00.00. Les nyhet her

Innkreving skjer i begge retninger i Ryfast sine 3 bomstasjoner - rv. 13 Ryfylketunnelen, rv. 13 Hundvågtunnelen nord og rv. 13 Hundvågtunnelen Buøy.


Kjøretøy under 3,5 tonn

Rv. 13 Ryfylketunnelen

Ordinære kjøretøy

136,80

Nullutslippskjøretøy

68,40

Rv. 13 Hundvågtunnelen

Ordinære kjøretøy

28,00

Nullutslippskjøretøy

14,00

Rv. 13 Ryfylketunnelen

Ordinære kjøretøy

171,00

Nullutslippskjøretøy

171,00

Rv. 13 Hundvågtunnelen

Ordinære kjøretøy

35,00

Nullutslippskjøretøy

35,00

Takstene ble justert 03.05.23

Månedstak for rv. 13 Ryfylketunnelen

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 40 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.
Ordningen gjelder for takstgruppe 1 og 2.

Felles månedstak for Hundvågtunnelen og Bypakke Nord Jæren

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.
Ordningen gjelder kun for takstgruppe 1. Takstgruppe 2 får ikke månedstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

Felles timesregel for Hundvågtunnelen og Bypakke Nord Jæren

Med timesregel vil det si at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i samme bompengeprosjekt i løpet av 60 minutter.
Det er den første passeringen som vil bli belastet.

Fra 01.09.23 er det ikke krav til AutoPASS-brukeravtale for å få timesregel i Hundvågtunnelen og Bypakke Nord Jæren.

Rv.13 Ryfylketunnelen har ikke timesregel.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Ryfylketunnelen åpnet 30. desember 2019 og 22. april 2020 åpnet Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen.

Målet med prosjektet har vært et fastlandssamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren, samt et nytt fastlandssamband mellom Hundvåg og Stavanger sentrum. Eiganestunnelen er en del av E39 Kyststamvegen mellom Kristiansand og Trondheim.