Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkreving skjer i begge retninger i Ryfast sine 3 bomstasjoner - rv. 13 Ryfylketunnelen, rv. 13 Hundvågtunnelen nord og rv. 13 Hundvågtunnelen Buøy.

Nyhet: Prisjustering av bompengetakstene fra 1. juli 2022. Les nyheten her.


Kjøretøy under 3,5 tonn

Rv. 13 Ryfylketunnelen

Ordinære kjøretøy

119,20

Nullutslippskjøretøy

59,60

Rv. 13 Hundvågtunnelen

Ordinære kjøretøy

24,00

Nullutslippskjøretøy

12,00

Rv. 13 Ryfylketunnelen

Ordinære kjøretøy

149,00

Nullutslippskjøretøy

149,00

Rv. 13 Hundvågtunnelen

Ordinære kjøretøy

30,00

Nullutslippskjøretøy

30,00

Takstene KPI justeres 01.07.22

Månedstak for rv. 13 Ryfylketunnelen

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 40 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.
Ordningen gjelder for takstgruppe 1 og 2.

Felles månedstak for Hundvågtunnelen og Bypakke Nord Jæren

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.
Ordningen gjelder kun for takstgruppe 1. Takstgruppe 2 får ikke månedstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

Felles timesregel for Hundvågtunnelen og Bypakke Nord Jæren

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy/brikke passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter. Det er den første registrerte passeringen på avtalen som vil være gjeldende. (Ordningen gjelder for takstgruppe 1 og 2)

Rv.13 Ryfylketunnelen har ikke timesregel.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Ryfylketunnelen åpnet 30. desember 2019 og 22. april 2020 åpnet Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen.

Målet med prosjektet har vært et fastlandssamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren, samt et nytt fastlandssamband mellom Hundvåg og Stavanger sentrum. Eiganestunnelen er en del av E39 Kyststamvegen mellom Kristiansand og Trondheim.