Hopp til innholdet
Aktuelt

Askøypakken

Prisjustering av bompengetakstene fra 01. august 2022 kl 12:00

Den 1. august kl 12:00 justeres bompengetakstene i bomstasjonene tilhørende Askøypakken etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtaket vedtatt av Vegdirektoratet 03.06.22.


Prisjusterte takster i Askøypakken fra 01.08.22

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere fastsatt.

Les mer om bompengeprosjektet Askøypakken.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sende Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no