Hopp til innholdet
Aktuelt

Askøypakken

Oppstart innkreving til den reviderte Askøypakken og i ny bomstasjon fra 01.12.23

Den 01.12. kl 12:00 starter innkrevingen i Askøypakkens femte bomstasjon, lokalisert i Kleppeveien. Samtidig justeres bompengetakstene i Askøypakkens resterende fire bomstasjoner basert på takstopplegget iProp. 101 S (2021–2022). Takstene blir satt opp med grunnlag i takstvedtaket gjort av Vegdirektoratet 09.10.23.

De nye takstene uten avtale

  • Ordinære kjøretøy og nulltslippskjøretøy i takstgruppe 1 - kr 41,00
  • Ordinære kjøretøy og nulltslippskjøretøyi takstgruppe 2 - kr 82,00

De nye takstene med avtale

  • Ordinære kjøretøy i takstgruppe 1 - kr 32,80
  • Ordinære kjøretøy i takstgruppe 2 - kr 82,00
  • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 - kr 16,40
  • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 - kr 0,00

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sende Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no