Hopp til innholdet
Aktuelt

Bymiljøpakken Nord Jæren

Prisjustering av bompengetakstene fra 1. januar 2022.

Fra 1. januar blir bompengetakstene i bomstasjonene på Nord-Jæren justerte etter konsumprisindeksen (KPI).
Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtaket vedtatt av Vegdirektoratet 09.11.21.

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy
i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy
i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.


Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere fastsatt. For mer informasjon se priser

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring.
Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet,
Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no

Kunngjøring