Hopp til innholdet
Aktuelt

Bypakke Bergen

1. mars 2023 øker takstene for elbiler

Vestland fylkeskommune og Bergen kommune har vedtatt reversering av nedsatte takster for nullutslippskjøretøy. Statlig tilskudd som tidligere er blitt brukt til å redusere takstene for nullutslippskjøretøy skal brukes til kollektivtrafikken. Takstene for nullutslippskjøretøy blir derfor reversert tilbake til nivået før halvering av takstene som ble innført 1. januar 2021, justert med prisstigningen.

Takstene blir justert med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 16. januar 2023.

De nye takstene med avtale

  • Nulltslippskjøretøy i takstgruppe 1 utenfor rushtid - kr 9,60
  • Nulltslippskjøretøy i takstgruppe 1 i rushtid - kr 17,60

De nye takstene uten avtale

  • Nulltslippskjøretøy i takstgruppe 1 utenfor rushtid- kr 12,00
  • Nulltslippskjøretøy i takstgruppe 1 i rushtid - kr 22,00

Rushtid (06:30-09:00 og 14:30-16:30) gjelder ikke i bomstasjonene som startet innkreving 6. april 2019 i henhold til Prop. 11 S (2017-2018.)

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no