Hopp til innholdet
Aktuelt

Bypakke Nord-Jæren

Reduksjon av rabatt for nullutslippskjøretøy fra 01.01.24

Den 01.01.24 kl 00:00 blir rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 redusert fra 50 til 30 prosent etter fratrekk av brikkerabatt.

Bompengetaksten for nulllutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med AutoPASS avtale blir kr 14,56 fra 01.01.

Takstene for ordinære kjøretøy forblir uendret.

Taksten blir justert med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 20.11.23.

Øvrige rabatt- og fritaksordninger videreføres.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no