Hopp til innholdet
Aktuelt

Bypakke Nord-Jæren

Økning av bompengetakstene for Bypakke Nord-Jæren fra 01.06.23

Den 01.06.23 kl 00:00 blir bompengetakstene i bomstasjonene på Nord-Jæren justerte etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 26.04.23.

Nye takster fra 01.06.23:

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale

  • Takstgruppe 1 - Kr 26,00
  • Takstgruppe 2 - Kr 66,00

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-avtale

  • Takstgruppe 1 - Kr 20,80
  • Takstgruppe 2 - Kr 66,00

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale

  • Takstgruppe 1 - Kr 10,40
  • Takstgruppe 2 - Kr 0,00

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no