Hopp til innholdet
Aktuelt

E18 Tvedestrand-Arendal

Justering av bompengetakstene for E18 Tvedestrand - Arendal fra 01.08.22

Den 1. august kl 00:00 justeres bompengetakstene tilhørende E18 Tvedestrand - Arendal etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtaket vedtatt av Vegdirektoratet 14.06.22.

Prisjusterte takster med tilskuddordning for E18 Tvedestrand - Arendal fra 01.08.22

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere fastsatt.

For mer informasjon om bompengeprosjektet E18 Tvedestrand-Arendal.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sende Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no