Hopp til innholdet
Aktuelt

E18 Tvedestrand-Arendal

Økning av bompengetakstene for E18 Tvedestrand - Arendal fra 15.06.23

Den 15.06.23 kl 00:00 justeres bompengetakstene for E18 Tvedestrand – Arendal etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 03.05.23.

Nye takster fra 15.06.23

E18 Mørland

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale

 • Takstgruppe1 - 27,00 kr
 • Takstgruppe 2 - 68,00 kr

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-avtale

 • Takstgruppe1 - 21,60 kr
 • Takstgruppe 2 - 68,00 kr

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale

 • Takstgruppe1 - 10,80 kr
 • Takstgruppe 2 - 0,00 kr

E18 Stølen

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale

 • Takstgruppe1 - 13,00 kr
 • Takstgruppe 2 - 32,00 kr

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-avtale

 • Takstgruppe1 - 10,40 kr
 • Takstgruppe 2 - 32,00 kr

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale

 • Takstgruppe1 - 5,20 kr
 • Takstgruppe 2 - 0,00 kr

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no