Hopp til innholdet
Aktuelt

E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest

Økning av bompengetakstene for E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest fra 01.06.23

Den 01.06 kl 00:00 blir bompengetakstene for bomstasjonen i Skoieveien justerte etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 27.04.23.
Takstene i de tre andre bomstasjonene i prosjektet vil ikke endres.

Nye takster fra 01.06.23:

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale

  • Takstgruppe 1 - Kr 25,00
  • Takstgruppe 2 - Kr 74,00

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-avtale

  • Takstgruppe 1 - Kr 20,00
  • Takstgruppe 2 - Kr 74,00

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale

  • Takstgruppe 1 - Kr 10,00
  • Takstgruppe 2 - Kr 0,00

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no