Hopp til innholdet
Aktuelt

E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest

Oppstart av bompengeinnkreving i bomstasjonene Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn

Innkreving av bompenger på E39 Kristiansand vest–Lyngdal vest i bomstasjonene Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn gjelder fra åpning av veistrekningen. Bomstasjonen Skoieveien åpnet 01.01.22 og har egne takster.
Takstene er fastsatt med grunnlag i takstvedtaket fattet av Vegdirektoratet 12.09.22

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.

Passering med AutoPASS
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 20 prosent rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.

Nullutslippskjøretøy
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 prosent rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 prosent rabatt.

Fritak
Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.


Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring.
Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo,
eller firmapost@vegvesen.no


Takstvedtaket er tilgjengelig på ferde.no/takstvedtak/