Hopp til innholdet
Aktuelt

E39 Svegatjørn - Rådal

Bompengetakster for E39 Svegatjørn - Rådal fra 31.10.22

Innkrevingen av bompenger på E39 Svegatjørn – Rådal i de tre tilhørende bomstasjonene lokalisert ved E39 Endelausmarka, Bahus på nåværende E39 og fv. 153 Nordvik starter ved åpning av vei, planlagt til 31.10.22.
Takstene er fastsatt med grunnlag i takstvedtaket fattet av Vegdirektoratet 22.07.22.

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg. Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg. Personbiler med tillatt totalvekt over 3 500 kg i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får takster som kjøretøy i takstgruppe 1.

Passering med AutoPASS:
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 20 prosent rabatt.
Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.

Nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 prosent rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 prosent rabatt.

Månedstak og timesregel:
Det er ikke månedstak eller timesregel i bomstasjonene til E39 Svegatjørn – Rådal.

Fritak
Det gis ikke fritak for bompenger for forflytningshemmede i dette prosjektet.
Det kreves av praktiske årsaker ikke bompengebetaling fra motorsykler og mopeder.
Eller gis det fritak for betaling av bompenger ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.


Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring.
Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo,
eller firmapost@vegvesen.no


Takstvedtaket og kunngjøringen (PDF) er tilgjengelig på ferde.no/takstvedtak/