Hopp til innholdet
Aktuelt

Førdepakken

Økning av bompengetakstene og reduksjon av rabatt for nullutslippskjøretøy i Førdepakken fra 01.09.23

Den 01.09.23 kl 00:00 justeres bompengetakstene i Førdepakken for å oppnå fastsatt gjennomsnittakst. Samtidig reduseres rabatten fra 50 til 30 prosent for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.
Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 21.06.23.

Nye takster fra 01.09.23

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale

  • Takstgruppe 1 - 38,00 kr
  • Takstgruppe 2 - 70,00 kr

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-brukeravtale

  • Takstgruppe 1 - 30,40 kr
  • Takstgruppe 2 - 70,00 kr

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-brukeravtale

  • Takstgruppe 1 - 21,28 kr
  • Takstgruppe 2 - 0,00 kr

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no