Hopp til innholdet
Aktuelt

Gjesdal

Økning av bompengetakstene for Gjesdal fra 01.06.23

Den 01.06.23 kl 00:00 justeres bompengetakstene for fv. 450 Gjesdal etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 21.04.23.


Nye takster fra 01.06.23

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale

  • Takstgruppe 1 - 68,00 kr
  • Takstgruppe 2 - 90,00 kr

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-avtale

  • Takstgruppe 1 - 54,40 kr
  • Takstgruppe 2 - 90,00 kr

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale

  • Takstgruppe 1 - 27,20 kr
  • Takstgruppe 2 - 0,00 kr

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no