Hopp til innholdet
Aktuelt

Gjesdal

Justering av bompengetakstene for fv. 45 Gjesdal fra 01.08.22

Den 1. august kl 12:00 justeres bompengetakstene for fv. 45 Gjesdal etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtaket vedtatt av Vegdirektoratet 09.06.22.


Prisjusterte takster for fv. 45 Gjesdal fra 01.08.22

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere fastsatt.

Les mer om bompengeprosjektet fv. 45 Gjesdal.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sende Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no