Hopp til innholdet
Aktuelt

Haugalandspakken

Økning av bompengetakstene og reduksjon av rabatt for nullutslippskjøretøy i Haugalandspakken fra 01.09.23

Den 01.09.23 kl 00:00 justeres bompengetakstene i Haugalandspakken etter konsumprisindeksen (KPI). Samtidig reduseres rabatten fra 50 til 30 prosent for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1. Øvrige rabatt- og fritaksordninger videreføres.
Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 23.06.23.

Endringene gjelder i ni av de tidligere 13 bomstasjonene, da bomstasjonene i Karmøy kommune avsluttet innkrevingen 01.07.23.

Nye takster fra 01.09.23

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale

  • Takstgruppe 1 - 13,00 kr
  • Takstgruppe 2 - 22,00 kr

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-brukeravtale

  • Takstgruppe 1 - 10,40 kr
  • Takstgruppe 2 - 22,00 kr

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-brukeravtale

  • Takstgruppe 1 - 7,28 kr
  • Takstgruppe 2 - 0,00 kr

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no