Hopp til innholdet
Aktuelt

Kristiansand

Økning av bompengetakstene i Samferdselspakke for Kristiandsandsregionen fra 15.06.23

Den 15.06.23 kl 00:00 justeres bompengetakstene i Kristiansand etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 03.05.23.

Nye takstar frå 01.06.23

UTEN AVTALE -  Utenfor rushtid

Takstgruppe 1

 • Normaltakst Kr 17,00
 • Nullutslipp Kr 9,00

Takstgruppe 2

 • Euro V og eldre Kr 36,00
 • Euro VI Kr 28,00
 • Nullutslipp Kr 14,00

UTEN AVTALE - Rushtid (06:30-09:00 og 14:30-17:00)

Takstgruppe 1

 • Normaltakst Kr 26,00
 • Nullutslipp Kr 13,00

Takstgruppe 2

 • Euro V og eldre Kr 55,00
 • Euro VI Kr 44,00
 • Nullutslipp Kr 22,00

MED AUTOPASS-AVTALE -  Utenfor rushtid

Takstgruppe 1

 • Normaltakst Kr 13,60
 • Nullutslipp Kr 7,20

Takstgruppe 2

 • Euro V og eldre Kr 36,00
 • Euro VI Kr 28,00
 • Nullutslipp Kr 14,00

MED AUTOPASS-AVTALE - Rushtid (06:30-09:00 og 14:30-17:00)

Takstgruppe 1

 • Normaltakst Kr 20,80
 • Nullutslipp Kr 10,40

Takstgruppe 2

 • Euro V og eldre Kr 55,00
 • Euro VI Kr 44,00
 • Nullutslipp Kr 22,00

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no