Hopp til innholdet
Aktuelt

Kvammapakken

Auke av bompengetakstane for Kvammapakken frå 01.06.23

Den 01.06.23 kl 00:00 vert bompengetakstane for Kvammapakken justerte etter konsumprisindeksen (KPI). Takstane vert justerte med grunnlag i takstvedtak fatta av Vegdirektoratet 28.04.23.

Nye takstar frå 01.06.23

Ordinære køyretøy og nullutsleppskøyretøy utan avtale

  • Takstgruppe 1 - Kr 28,00
  • Takstgruppe 2 - Kr 36,00

Ordinære køyretøy med AutoPASS-avtale

  • Takstgruppe 1 - Kr 22,40
  • Takstgruppe 2 - Kr 36,00

Nullutsleppskøyretøy med AutoPASS-avtale

Takstgruppe 1 - Kr 11,20

Takstgruppe 2 - Kr 0.00

Takstgruppe 1: Køyretøy med tillaten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Køyretøy med tillaten totalvekt frå 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordningar fortset som tidlegare.

Takstendringa kan klagast på til Samferdselsdepartementet innan tre veker frå kunngjering.
Klage kan sendast til Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no