Hopp til innholdet
Aktuelt

Kvinnheradpakken

Oppstart av bompengeinnkreving fra 01.01.23

Den 01.01.2023 starter innkrevingen av bompenger på fem ferjestrekninger i Kvinnheradpakken, med forbehold om at innkrevingen kan starte senere på en eller flere strekninger.

Takstgrupper og priser:

  • Takstgruppe AP1 (lengde 0-6 meter) kr 41,00
  • Takstgruppe AP2 (lengde >6-12 meter) kr 83,00
  • Takstgruppe AP3 (lengde >12,5m og lengre) kr 124,00

Innkreving skjer på følgende ferjestrekninger:

  • Ranavik – Skjersholmane
  • Gjermundshamn – Årsnes
  • Varaldsøy – Årsnes
  • Matre - Utåker
  • Skånevik - Utåker

Det kreves ikke inn bompenger på strekninger Varaldsøy – Gjermundshamn eller Matre – Skånevik.
Takstene er satt med grunnlag i takstvedtaket vedtatt av Vegdirektoratet 21.11.22.

Det gis ikke rabatt på bompengetakstene, med unntak av nullutslippskjøretøy som får 50 prosent rabatt, forutsatt gyldig brukeravtale og brikke.

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Innvilgelse av søknad om fritak for kollektivtransport i konsesjonert rute forutsetter gyldig brukeravtale og brikke.
Motorsykler og mopeder blir ikke belastet for bompenger.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no