Hopp til innholdet
Aktuelt

Revidert Bømlopakke

Takster i revidert Bømlopakke fra 01.11.22

Den 01.11.22 avløser revidert Bømlopakke dagens Bømlopakke.
Det er nye bompengetakster i eksisterende bomstasjon på Spissøy og for ferjestrekningen Langevåg-Buavåg.
Takstene er fastsatt med grunnlag i takstvedtaket fattet av Vegdirektoratet 13.09.22.

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg. Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg. Personbiler med tillatt totalvekt over 3 500 kg i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får takster som kjøretøy i takstgruppe 1.

Passering med AutoPASS
For bomstasjonen på Spissøy får kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke 20 prosent rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
Det er ikke rabatt på bompengeandelen på ferjebilletten, hverken for AutoPASS-ferjeavtale eller med AutoPASS-avtale.

Nullutslippskjøretøy
For bomstasjonen på Spissøy får nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke 50 prosent rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 prosent rabatt.
På ferje betaler nullutslippskjøretøy en takst som er 50 prosent av prisen i den takstgruppen (AP1-AP9) som kjøretøyet blir målt til.

Månedstak
For bomstasjonen på Spissøy er for kjøretøy med gyldig avtale og brikke et passeringstak på 30 passeringer per kalendermåned for takstgruppe 1 og et passeringstak på 40 passeringer per kalendermåned for takstgruppe 2.
Det gis ikke månedstak på ferje.

Fritak:
Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring.
Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no


Takstvedtaket og kunngjøringen (PDF) er tilgjengelig på ferde.no/takstvedtak/