Hopp til innholdet
Aktuelt

Rogfast

Justering av bompengetakstene i prosjektet E39 Rogfast fra 01.08.22

Den 1. august kl 00:00 justeres bompengetakstene i ferjesambandet Mortavika - Arsvågen etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtaket vedtatt av Vegdirektoratet 09.06.22.

Prisjusterte takster for E39 Rogfast fra 01.08.22

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere fastsatt.
Det gis ikke rabatt på bompengepåslaget, med unntak av nullutslippskjøretøy som får 50 pst. rabatt på bompengepåslaget forutsatt gyldig avtale og elektronisk brikke.

For mer informasjon les om Rogfast.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sende Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no