Hopp til innholdet
Aktuelt

Rogfast

Økning av bompengetakstene i prosjektet E39 Rogfast fra 15.06.23

Den 15.06.23 kl 00:00 justeres bompengetakstene i ferjesambandet Mortavika - Arsvågen etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtaket gjort av Vegdirektoratet 02.05.23.

Nye takster for E39 Rogfast fra 15.06.23

Billettkode Benevnelse/lengde Bompengepåslag

  • AP1: 0 – 6 m - Kr 67,00
  • AP2: >6 – 8 m - Kr 143,00
  • AP3: >8 – 10 m - Kr 176,00
  • AP4: >10 – 12,5 m - Kr 207,00
  • AP5: >12,5 – 14,5 m - Kr 207,00
  • AP6: >14,5 – 17,5 m - Kr 217,00
  • AP7: >17,5 – 19,5 m - Kr 243,00
  • AP8: >19,5 – 22 m - Kr 233,00
  • AP9: >22 m - Kr 256,00
  • MC: MC/Moped - Kr 18,00

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.
Det gis ikke rabatt på bompengepåslaget, med unntak av nullutslippskjøretøy som får 50 pst. rabatt på bompengepåslaget forutsatt gyldig avtale og elektronisk brikke.

Takstvedtaket er tilgjengelig på https://ferde.no/takstvedtak/

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sende Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no