Hopp til innholdet
Aktuelt

Ryfast

Justering av bompengetakstene for rv. 13 Ryfast fra 3. mai 2023

Den 3. mai kl 00:00 øker bompengetakstene i bomstasjonene for rv. 13 Ryfast i henhold til takstvedtaket fra Vegdirektoratet 20.03.23.

Takster

Ryfylketunnelen

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale:

 • Takstgruppe 1: Kr 171,00
 • Takstgruppe 2: Kr 513,00

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-avtale:

 • Takstgruppe 1: Kr 136,80
 • Takstgruppe 2: Kr 513,00

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale

 • Takstgruppe 1: Kr 68,40
 • Takstgruppe 2: Kr 0,00

Hundvågtunnelen

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale:

 • Takstgruppe 1: Kr 35,00
 • Takstgruppe 2: Kr 93,00

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-avtale:

 • Takstgruppe 1: Kr 28,00
 • Takstgruppe 2: Kr 93,00

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale

 • Takstgruppe 1: Kr 14,00
 • Takstgruppe 2: Kr 0,00

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2
er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sende Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no