Hopp til innholdet
Aktuelt

Ryfast

Justering av bompengetakstene for rv. 13 Ryfast fra 08.02.24

Den 08.02.24 kl 12:00 endres bompengetakstene i bomstasjonene for rv. 13 Ryfast med 10 prosent i stedet for 15 prosent (ref. forrige takstendring foretatt 03.05.23).

Samtidig reduseres rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 fra 50 til 30 prosent etter fratrekk av brikkerabatt. Øvrige rabatt- og fritaksordninger videreføres.

Takster og rabatt blir justert med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 03.01.24.

Takster

Ryfylketunnelen

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale:

 • Takstgruppe 1: Kr 164,00
 • Takstgruppe 2: Kr 491,00

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-avtale:

 • Takstgruppe 1: Kr 131,20
 • Takstgruppe 2: Kr 491,00

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale

 • Takstgruppe 1: Kr 91,84
 • Takstgruppe 2: Kr 0,00

Hundvågtunnelen

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale:

 • Takstgruppe 1: Kr 33,00
 • Takstgruppe 2: Kr 89,00

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-avtale:

 • Takstgruppe 1: Kr 26,40
 • Takstgruppe 2: Kr 89,00

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale

 • Takstgruppe 1: Kr 18,48
 • Takstgruppe 2: Kr 0,00

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2
er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Saken har vært gjennom klagebehandling og takstvedtaket kan ikke gjøres til gjenstand for ytterligere klage, jf. forvaltningslovens §28 tredje ledd.