Askøypakken

Askøypakken har til sammen seks delprosjekt under byggeledelse av Statens vegvesen.

  1. Fv. 563 Strømsnes. Dette er strekningene Florvåg-Erdal og Strømsnes-Hop. Første etapper her er ny veg forbi Bakarvågen, nord for Florvåg (byggeperiode 2013-2014).
  2. Fv. 562 Lavik-Haugland
  3. Fv. 562 Fromreite-Kjerrgarden x fv. 222.
  4. Fv. 562 Fauskanger sør.
  5. Fv. 212 Slettebrekka. Dette er strekningene Lindhaugen-Slettebrekka og Slettebrekka-Hetlevik.
  6. Fv. 213 Skiftesvik-Marikoven

Dessuten er det satt av 200 mill.kroner til kollektivtiltak på Askøy, samt en ramme på 220 mill.kroner til «andre tiltak»

Les mer:

Kart over Askøypakken