Kvar finn eg ei oversikt over bomstasjonane til Nordhordlandspakken?

Veronica Solås

Det er 4  bommstasjonar som starta opp 1. desember 2019, og 1 bomstasjon som startar opp i 2020.

Det er betaling i begge retningar i alle bomstasjonane

  • På-/ avkjøresel E39 Flatøy
  • E39 Flatøy Nord
  • E39 Mundalsberg
  • Fv. 57 Isdalstø
  • Fv. 565 Radøy ( oppstart 2020)