Hvor er bomstasjonene til Ryfast?

Veronica Solås

Ryfast har totalt tre bomstasjoner med innkreving i begge retninger.

Rv. 13 Ryfylketunnelen har en bomstasjonsom ligger ved Solbakk.

Rv. 13 Hundvågtunnelen har to bomstasjoner.
En bomstasjon ligger ved tunnelmunningen nord på Hundvåg, og den andre ligger ved avkjøresel/påkjøresel ved Buøy fra/til Stavanger.

Les mer om Ryfast sin timesregel og månedstak