Kvar finn eg bomstasjonane til Ryfast?

Veronica Solås

Ryfast har totalt tre bomstasjonar med innkrevjing i begge retningar.

Rv. 13 Ryfylketunnelen har ein bomstasjon som ligg ved Solbakk.

Rv. 13 Hundvågtunnelen har to bomstasjonar.
Ein bomstasjon ligg ved tunnelmunninga nord på Hundvåg, og den andre ligg ved Buøy.