Hva er månedstaket til bomstasjonene i Ryfast?

Veronica Solås

Månedstak Ryfast:

Det er eget månedstak for bomstasjonen til rv.13 Ryfylketunnelen og for bomstasjonene til rv.13 Hundvågtunnelen, for kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.

  • I bomstasjonen til Rv. 13 Ryfylketunnelen belastes maks 40 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.  Ordningen gjelder for takstgruppe 1 og 2.
  • Det er felles månedstak for bomstasjonene ved rv. 13 Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Det belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.  Ordningen gjelder kun for takstgruppe 1. Takstgruppe 2 får ikke månedstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 40+75 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 40 passeringer for Ryfast og 75 passeringer for Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

 

Uten avtale:
NB! Forutsetning for månedstak er passering med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen.
Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.